Ponad 106 miliardów – to wartość globalnego rynku żywności ekologicznej w 2019 roku. Najbardziej aktualne, dostępne dane opublikowała szwajcarska organizacja FiBL w raporcie The World Of Organic Agriculture.

USA największym ekorynkiem. We Francji najszybciej rośnie

Największe rynki żywności ekologicznej to USA (44,7 mld Euro), Niemcy (12 mld Euro) oraz Francja (11,3 mld Euro). W 2019 roku właśnie we Francji wzrost sprzedaży produktów z certyfikatem BIO był największy i ukształtował się na poziomie 13%.

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     

Najwięcej na żywność EKO wydają Duńczycy

Największy udział rynku żywności ekologicznej w całym rynku produktów spożywczych ma Dania (12,1%). Duńczycy wydają też najwięcej na ekoprodukty w ujęciu per capita. W 2019 ten wskaźnik wynosił 344 Euro. Europejska średnia jeżeli chodzi o wydatki na żywność eko per capita wynosi 55 Euro.

Czytaj także: Jak działa certyfikacja ekologiczna? Krok po kroku

Przeciętny Polak, według danych FiBL, wydaje rocznie na żywność ekologiczną 8 Euro, czyli około 35 złotych.

Europejski rynek żywności ekologicznej warty jest 45 mld Euro. Europa i Stany Zjednoczone odpowiadają za prawie 90% globalnego popytu na bioprodukty.

Ile upraw ekologicznych znajduje się na całym świecie?

Certyfikacją ekologiczną  w 2019 roku objęto 72,3 miliony hektarów, co stanowi 1,5% powierzchni uprawnej na całym świecie.

W 16 krajach udział gruntów uprawianych ekologicznie w całej liczbie gruntów ornych przekracza 10%. W tym zestawieniu dominują kraje europejskie: Liechtenstein (41%) i Austria (26,1%). Co ciekawe, w czołówce nie brakuje krajów ze środkowej i wschodniej Europy: Estonia (22,3%), Czechy (15,4%), Łotwa (14,8%), Słowenia (10,3%), Słowacja (10,3%). W Polsce ten wskaźnik wynosił: 3,5%.

Czytaj także: Żywność ekologiczna – polski rynek

Rolnictwo ekologiczne w Europie. Najważniejsze wskaźniki za 2019 rok

  • 6 miliona hektarów objętych certyfikacją ekologiczną (wliczając obszary w okresie konwersji)
  • 1% gruntów rolnych na terenie UE uprawiancyh jest ekologicznie
  • Na przełomie lat 2018 i 2019 przybyło 82 miliona hekatrów objętych certyfikacją ekologiczną, co oznacza wzrost o 5,9%.
  • Na terenie Unii Europejskiej działa 343 000 producentów ekologicznych
  • Sprzedaż żywności ekologicznej w cenach detalicznych osiągnęła 4 miliarda Euro.

Rolnictwo ekologiczne na świecie. Najważniejsze liczby i wskaźniki

  • 187 krajów prowadzi statystyki dotyczące rolnictwa ekologicznego
  • 3 milionów hekatarów powierzchni uprawnych objętych jest certyfikacją ekologiczną (z uwzględnieneim terenów w procesie konwersji)
  • 16 krajów ma 10% lub większy udział obszarów uprawianych ekologicznie w całkowitej powierzchni rolnej. 15 krajów ma między 5 a 10%.
  • 1 million producentów posiada certyfikat ekologiczny.
  • Globalny rynek żywności ekologicznej przekroczył wartość 106 miliardów Euro.

O raporcie The World Of Organic Agriculture

22 edycja raportu The World Of Organic Agriculture opublikowana została przez Instytut Badawczy Rolnictwa Ekologicznego i Międzynarodową Federację Ruchów Ekologicznych (IFOAM)  w lutym 2021. Dokument można pobrać w formacie pdf.