Rolnictwo ekologiczne w Polsce 2017-2018 – najważniejsze cyfry w nowym raporcie IJHAR-S

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2017–2018 zawiera informacje o organizacji systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym w Polsce, przepisach prawa, na podstawie których realizowane są zadania w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz dane statystyczne obrazujące sytuację w tym sektorze rolnictwa w Polsce.

Najważniejsze dane zawarte w raporcie

  • Zmalała liczba producentów ekologicznych (różnego rodzaju) z 21 400  do 20 549.
  • Zwiększyła się liczba przetwórni z 795  do 910.
  • Zmalała powierzchnia użytków rolnych z 494 978,66 ha do 484 676,15 ha.
  • Największą powierzchnię ekologicznych użytków rolnych zajmowały zboża, rośliny na paszę oraz łąki i pastwiska
  • Najważniejsze gatunki zwierząt chowane metodami ekologicznymi to drób (głównie kury nioski i brojlery), owce i bydło.

Raport nie zawiera natomiast danych dotyczących sprzedaży, wielkości rynku żywności ekologicznej, liczby jednostek handlujących tego typu produktami – wiarygodnych, instytucjonalnych źródeł tego typu danych wciąż w Polsce brakuje.

Warzywa ekologiczne bez opakowań. Farma Świętokrzyska zastępuje je „tatuażami”

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     

Skąd pochodzą dane wykorzystane w dokumencie?

Raport został opracowany na podstawie danych otrzymanych przez GIJHARS od jednostek certyfikujących, danych EUROSTAT oraz danych własnych IJHARS zebranych w trakcie realizacji ustawowych zadań w sektorze rolnictwa ekologicznego.

Raport zawiera również informacje o pomocy finansowej wypłaconej producentom ekologicznym w ramach programu rolno-środowiskowego finansowanego ze środków PROW. Dane te pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

„Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2017 – 2018” to dziewiąta publikacja przygotowana przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dotycząca rolnictwa ekologicznego.

W kolejnych tygodniach będziemy prezentować bardziej szczegółowe dane.

Skąd pobrać Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2017–2018?

Raport dostępny jest w formacie PDF na stronie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczch.

Brak postów do wyświetlenia