Rolnictwo ekologiczne w Polsce – sytuacja w latach 2015-2016. Nowy raport IJHAR-S

Liczba producentów ekologicznych w 2016 roku znów wzrasta, przybywa przetwórców. Rolnictwo ekologiczne w Polsce z dobrymi perspektywami? Znamy udostępnione przez IJHARS-S dane dotyczące lat 2015 i 2016. Przytaczane informacje wzbogacamy o redakcyjne komentarze.

Na ekorynku przybywa przetwórców

W latach 2015-2016 zauważalny jest wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa żywności ekologicznej (z 562 podmiotów w 2015 r. do 705 w  2016 r.).

2015 rok był drugim, po 2014 r., rokiem spadku liczby producentów ekologicznych w Polsce (chodzi tutaj o gospodarstwa ekologiczne – dop. red).  W 2016 r. nastąpiła jednak zmiana tendencji i liczba producentów ekologicznych wzrosła do 23 375 (to jednak nadal mniej niż 31.12.2014 gdy liczba ta wynosiła: 25 427).

Rolnictwo ekologiczne w Polsce nie znajduje się jednak w odwrocie. Te zawirowania dotyczą przede wszystkim gospodarstw ekologicznych (w przypadku producentów i przetwórców obserwujemy wzrosty) i związane są najprawdopodobniej ze zmianami w unijnych dopłatach, np. wprowadzenia degresywności dopłat dla gospodarstw powyżej 50ha.

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     

Ekologiczne warzywa i owoce na topie

Najbardziej dynamiczny rozwój zaobserwowano w przypadku przetwórstwa ekologicznych owoców i warzyw. W  2014 r kształtowało się ono na poziomie 383 924,8 ton, w 2015 r. wielkość tej branży wzrosła ponad trzykrotnie i stanowiła 1 285 049,0 ton. W 2016 r. odnotowano niemal trzykrotny, wzrost produkcji przetworów z ekologicznych owoców i warzyw, której wielkość wyniosła 3 821 028,2 ton.

>> Przeczytaj także: Żywność ekologiczna w Polsce 2017 – druga część raportu IMAS dostępna

Więcej nabiału w jakości BIO

Produkcja mleka i wyrób serów w 2015 r. wyniosła tylko 4 095,7 ton, natomiast w 2016 r. nastąpił intensywny rozwój przetwórstwa mleka, wielkość produkcji osiągnęła wartość 149 305,3 ton, gdyż liczba podmiotów zajmujących się tym rodzajem przetwórstwa wzrosła dwukrotnie w analizowanym okresie.

– czytamy w Raporcie o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015–2016.

Warto dodać, że na rynku ekologicznego nabiału pojawiły się bardzo duże (jak na skalę bioproducentów) podmioty takie jak Piątnica czy Bakoma.

Rolnictwo ekologiczne w Polsce – ubywa areału

Od 2014 r. zmniejszyła się powierzchnia użytków rolnych objętych certyfikacją ekologiczną (z 580  30,03 ha w 2015 r. do 536 579,22 ha w 2016 r.). Związane jest to pośrednio z malejącą liczbą gospodarstw starających się o certyfikat.

Jak już wspominaliśmy, mało prawdopodobne jednak by rolnictwo ekologiczne w Polsce znajdowało się w odwrocie. Trafniejszym określeniem zdaje się być „urealnienie” – z rolnictwa ekologicznego „wypisują się” gospodarstwa, które nastawione były raczej na dopłaty niż produkcję.

Dane pokazują, że w latach 2015–2016 największą powierzchnię ekologicznych użytków rolnych zajmowały rośliny na paszę, łąki i pastwiska oraz zboża, które łącznie w 2015 r. stanowiły 80,2% powierzchni oraz 76,7% w  2016  r.

W gospodarstwach ekologicznych najczęściej prowadzony jest chów drobiu, owiec i bydła.

Zdecydowaną większość ekologicznych gospodarstw rolnych stanowią gospodarstwa o powierzchni do 50 ha (średnio 22 ha).

Gdzie pobrać Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce

Cały Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015–2016. można pobrać na stronach internetowych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.

Brak postów do wyświetlenia