Nowe unijne logo produktów ekologicznych oficjalnie zaakceptowane

31 marca 2010 r w Brukseli Komisja Europejska opublikowała zapis w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczący obowiązku stosowania od 1 lipca 2010 r., nowego, ekologicznego logo. Proces wprowadzania nowego oznakowania będzie trwał dwa lata. 

Ekologiczne logo UE oznacza, że produkt spełnia całkowicie europejskie normy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Wraz z logo, na towarach zamieszczony będzie kod jednostki certyfikującej – w znormalizowanym formacie – oraz informacja o miejscu wytworzenia produktów rolnych. Nowe ekologiczne logo UE może być stosowane na towarach wraz z istniejącymi ekologicznymi oznakowaniami krajowymi lub prywatnymi. Niedozwolone są jednak jakiekolwiek zmiany w samym logo lub łączenie go z innymi elementami.

Nowe logo przedstawia 12 ułożonych w kształcie liścia gwiazdek, na tle zielonej flagi. ?Euro liść” został zaprojektowany przez Dušana Milenkovića, który zwyciężył w konkursie na logo dla produktów ekologicznych UE. Projekt ten został zarejestrowany przez Komisję jako wspólny znak towarowy i udostępniony odpowiednim podmiotom gospodarczym. Więcej szczegółów można znaleźć na  stronie internetowej www.organic-farming.eu, gdzie dostępna będzie księga znaku nowego, ekologicznego logo UE.

Nowe rozporządzenie dotyczące rolnictwa ekologicznego, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2009 r., ustanawia oficjalne standardy dla produktów ekologicznych. Logo ekologiczne UE ma za zadanie zwiększyć zaufanie konsumentów do produktów rolnictwa ekologicznego oraz wspierać rozwój europejskiego sektora produkcji ekologicznej. Będzie ono stosowane na paczkowanych produktach ekologicznych na terytorium UE i poza jej granicami.

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     

 

 

ych wszystkich, którzy zastanawiają się, czy warto wspierać ideę Sprawiedliwego Handlu, może przekona ten krótki wpis, który zaczerpnęliśmy z zaprzyjaźnionego serwisu “Fair Trade. Sprawiedliwy Handel w praktyce”.
Do poniższych punktów można by jeszcze dodać kilka kolejnych, równie istotnych, ale to i tak dobry początek. Robiąc świąteczne zakupy, warto zarezerwować część budżetu na produkty Fair Trade.

1. Kupując produkty Sprawiedliwego Handlu możemy przyczyniać się do zmniejszania biedy i negatywnych skutków działalności człowieka. Sprawiedliwy Handel zapewnia godziwą cenę i zapłatę drobnym producentom, którzy dzięki temu wiążą koniec z końcem oraz mają stabilne źródło dochodu.
2. Sprawiedliwy Handel zapewnia pracę oraz źródło dochodu tym, którzy żyją na marginesie społeczeństwa (w krajach Globalnego Południa są to zwłaszcza kobiety, osoby niepełnosprawne oraz tubylcy).
3. Sprawiedliwy Handel zmienia warunki wymiany handlowej przez podkreślanie znaczenia praw człowieka, eliminację niewolnictwa, pracy przymusowej oraz pracy dzieci.
4. Sprawiedliwy Handel promuje pokój przez zmniejszanie biedy, która stanowi główne zarzewie konfliktów.
5. Sprawiedliwy Handel wzmacnia małe i średnie firmy oraz promuje silną gospodarkę na szczeblu lokalnym i krajowym.
6. Standardy i zasady Sprawiedliwego Handlu uwzględniają ochronę środowiska naturalnego oraz promują zrównoważony rozwój przez stosowanie metod upraw ziemi, które są przyjazne dla środowiska.
7. Sprawiedliwy Handel zmniejsza problem zmian klimatycznych dzięki zrównoważonej produkcji.
8. Sprawiedliwy Handel pomaga w użyźnianiu wyjałowionych gleb poprzez promowanie naturalnych metod upraw ziemi.
9. Sprawiedliwy Handel prowadzi do zmniejszania emisji dwutlenku węgla i promocji alternatywnych, ekologicznych rozwiązań.
10. Sprawiedliwy Handel podkreśla wagę recyklingu i czystości środowiska naturalnego.
11. Sprawiedliwy Handel zachęca rolników do stosowania organicznych metod upraw.
12. Sprawiedliwy Handel promuje etyczny styl życia. Dzięki konsumentom, którzy kupują produkty Sprawiedliwego Handlu, zmniejsza się obszar biedy, a zwiększa sprawiedliwość społeczna.