Kraje z największym areałem upraw ekologicznych. Australia na czele

Prawie 23 mln ha objętych jest certyfikacją ekologiczną w Australii. W czołówce zestawienia znajdują się także Argentyna oraz Stany Zjednoczone.

Obszar objęty certyfikacją ekologiczną nie oznacza jednak, że na terenach tych prowadzone są różnorodne uprawy warzyw, owoców czy zbóż. Zdecydowana większość tych terenów to łąki i pastwiska dla bydła.

Zestawienie krajów z największym areałem upraw ekologicznych publikowane jest co roku w raporcie The World Of Organic Agriculture. Tak prezentuje się najnowsze, z danymi za 2015 rok.

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     

Kraje z największym areałem upraw ekologicznych

Na próżno szukać jednak Australii w zestawieniu krajów z największym udziałem powierzchni ekologicznych upraw. W tym zestawieniu na czele znajduje się niewielki kraj jakim jest Liechtenstein, ale w czołówce znajdziemy także Austrię i Szwecję.

Warto zwrócić uwagę na duży udział ekologicznego areału w krajach środkowoeuropejskich. W Estonii jest to 16,5 %, na Łotwie 12,8% a w Czechach 11,3%.

Oto całe zestawienie:

Jak wygląda sytuacja w Polsce?

W przypadku naszego kraju możemy sięgnąć po nieco nowsze dane, które udostępnił Inspektorat Jakości Handlowej Artykułow Rolno – Spożywczych. Znajdują się one w dokumencie “Raport o stanie rolnictwa ekologicznego 2015-2016).

Z końcem 2015 roku powierzchnia upraw ekologicznych wynosiła w Polsce 536 579 ha a więc o ok. połowę mniej niż w Niemczech, które wdrażają ambitny plan zwiększenia areału objętego ekologicznymi uprawami.

Udział upraw ekologicznych w całkowitej powierzchni gruntów rolnych Polski wynosi około 3% (dane za 2015 r.). 

Brak postów do wyświetlenia