ICPPC o ustawie o nasiennictwie: Jest zakaz upraw, ale brak zakazu sprzedaży

Oprócz głosów poparcia i akceptacji dla nowej ustawy o nasiennictwie ze strony  środowisk przeciwnych GMO, pojawiają się także opinie ją kwestionujące. Takie stanowisko prezentuje Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, której opinię prezentujemy i zachęcamy także Was do dyskusji.


Stanowisko Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC w sprawie tzw. zakazu GMO

Jest zakaz upraw ale brak zakazu sprzedaży! Takie dziurawe ustawodawstwo służy tylko międzynarodowym korporacjom, które coraz bardziej umacniają swoją pozycję w Polsce bowiem Niemcy, Francja i inne kraje już wprowadziły zakazy upraw GMO. To prawo doprowadzi do dalszego niszczenia polskiego rolnictwa, naturalnego środowiska i zdrowia Polaków – najważniejszych wartości, których odzyskanie będzie niemożliwe.

 

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     

W ustawie o nasiennictwie i rozporządzeniach zatwierdzonych (2 stycznia 2013 r) przez Radę Ministrów  brak  jest  zakazu sprzedaży genetycznie zmodyfikowanych nasion (GMO). W dodatku ustawa poważnie ogranicza dostęp do tradycyjnych nasion. Równocześnie Rząd PO + PSL nie przewiduje zwiększenia zatrudnienia w państwowych służbach odpowiedzialnych za kontrolę realizacji rozporządzeń, jak też zwiększenia środków na działania kontrolne. W tej sytuacji rozporządzenia, nawet gdy zostaną zatwierdzone przez Komisję Europejską (na co mamy małe szanse ze względu na słabe uzasadnienie), pozostaną martwe.

Rozporządzenia zakazujące uprawy kukurydzy MON810 i ziemniaków Amflora to przerzucenie na rolników odpowiedzialności za nieudolne ustawodawstwo! Rolnicy są nieświadomi zagrożeń GMO i nie czytają, podobnie jak wielu z nas, tego co pisze małymi literami na opakowaniach.

Konsekwencje wprowadzenia tej ustawy poniesiemy wszyscy bo będziemy zmuszeni jeść żywność z GMO…zanieczyszczenie upraw tradycyjnych jest pewne na 100%. Nasze zdrowie, zanieczyszczenie środowiska i utrata niezależności żywnościowej polski, nie mają znaczenia dla większości polityków i tych co popierają tę ustawę i rozporządzenia. Takie prawo (nie jest to pierwszy przypadek) powstało w wyniku mocnego lobbingu międzynarodowych korporacji, które coraz bardziej umacniają swoją pozycję w Polsce. Wzywamy wszystkich Polaków do połączenia sił w celu obrony dobrego, tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa, naturalnego i kulturowego środowiska, które jest naszym skarbem, wolności oraz zdrowia nas, naszych dzieci i przyszłych pokoleń.

Jadwiga Łopata, Sir Julian Rose


 

Przeczytaj także: Rozporządzenia zakazujące upraw GMO przyjęte

A jakie jest Wasze zdanie na temat nowego prawa? Czy zapisy nowej ustawy o nasiennictwie będą martwe? Czy potrzebne jest całościowe uregulowanie GMO? Jak powinno wyglądać nowe prawo?

Brak postów do wyświetlenia