“Behind the brands” – Oxfam bada działania międzynarodowych korporacji

Brytyjska fundacja Oxfam opublikowała raport “Behind the brands” analizujący wpływ jaki własciciele najbardziej znanych marek wywierają na nasze życie i środowisko. W lutym 2013 roku Oxfam rozpoczął ambitna kampanię, w ramach której z udziałem konsumentów i inwestorów postanowił wpływać na poprawę zachowań globalnych korporacji. 

Kampania Oxfam miała na celu skłonienie uwagi gigantów przemysłu spożywczego na to, co dzieje się w ich łańcuchu dostaw. Każdy z konsumentów może łatwo przeanalizować postępowanie swoich ulbionych marek. Wystarczy zajrzeć na: http://www.behindthebrands.org

Już po roku Erinch Sachan – brytyjski doradca sektora prywatnego – ujawnia co zmieniło się u „pierwszej dziesiątki” spośród badanych firm. W raporcie uwzględniono przedsiębiorstwa akie jak: General Mills, Nestle, Unilever, Coca Cola, PepsiCo, Mars, Danone, Mondelez International, Kellogg’s, Associated British Food plc.

 

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     

 

 

Wpływ na życie…

oceniano pod względem licznych wskaźników oceniających wpływ na ubóstwo na świecie. Na podstawie dokładnych danych sprawdzono, jak działalność gigantów wpływa na:

  • pracowników ogółem
  • rolników
  • kobiety
  • ziemię
  • klimat
  • zasoby wodne
  • jaka jest transparentność firmy

Co i u kogo się poprawiło

Od lutego 2013 roku wszystkie z firm, poza General Mills, w mniejszym lub większym stopniu poprawiły swoje wskaźniki. W rankingu wciąż prowadzą Nestle, Unilever i Coca Cola. Jest to krok naprzód, bo jeszcze rok temu żadna z nich nie mogła się poszczycić dobrymi rozwiązaniami w jakimkolwiek punkcie.

Unilever poprawił swój łańcuch dostaw zwracając uwagę na to, by realizować je z uwzględnieniem potrzeb drobnych rolników, a także praw pracowników firmy między innymi w Wietnamie (więcej informacji w rocznym raporcie firmy).

Nestle kontynuuje poprawę wskaźnika wpływu na klimat, gdzie liczy się zarówno redukcja emisji CO2, jak i pomoc rolnikom w adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych.

Jeszcze rok temu żadna z firm nie brała pod uwagę głosów kobiet pracujących w rolnictwie, a także nie wywierała nacisku w sprawie przestrzegania przez dostawców prawa lokalnych społeczności do ziemi. Teraz pierwsza szóstka na liście, w tym Coca Cola przestrzega szczególnie zasady swobodnego, poprzedzonego uprzednią i świadomą zgodą na nabywanie gruntów. To konieczne, by lokalne społeczności miały głos i by były przestrzegane ich prawa w sprawie ziemi od której często zależą.

Siedem z firm podpisało się pod dokumentem ONZ zobowiązującym do przestrzegania praw kobiet, w tym likwidowania barier, które napotykają one w rolnictwie i na rynku globalnym. Podobnie starają się zwrócić większą uwagę na redukcję emisji gazów cieplarnianych i ujawniać swoją politykę w tej kwestii.

Zaniedbane obszary

O ile widać poprawę w kwestii praw kobiet, zmian w obrębie klimatu i ziemi, to nadal widoczne są zaniedbania w obszarach:

 

  • Praw pracowniczych (w tym prawa do zrzeszania się w związkach), co dobitnie było widać na przykładzie polskich firm odzieżowych przy okazji zawalenia się Rana Plaza, gdzie szyte były ubrania trafiające na nasz rynek

 

  • Troski o zasoby wodne (z wyjątkiem firmy Coca Cola waters, która wykazała się większą uwagą i transparentnością swoich działań). Firmy nie zatroszczyły się o to , by przestrzegać prawa lokalnych społeczności do wody, ani o troskę o jej jakość, czy zmniejszenie zużycia w obrębie całego łańcucha dostaw. Wyłącznie cztery firmy: Danone, General Mills Nestle i Unilever wykazały jakiekolwiek niewielkie zmiany w kwestii poprawienia tego wskaźnika.

Czego nam nie chcą mówić

Z pozornie oczywistych względów firmy nie ujawniają pochodzenia produktów, zwłaszcza rolnych. Osoby i firmy unikają też tematu podatków (problem ucieczki centrali firm do „rajów podatkowych”). W ten sposób rocznie „ucieka” 150 miliardów dolarów, a kwota dwukrotnie mniejsza pozwoliłaby zakończyć problem ubóstwa.

Na co, według raportu, trzeba zwrócić uwagę przedsiębiorstw:

1. Uczciwa płaca dla rolników, zgoda z zasadami Fair Trade („zarobek” na poziomie 3,5% z ceny ziarna dla plantatorów kakaowców i 7% światowej ceny kawy na rynkach – dla uprawiających kawę to zbyt mało na godne życie, dlatego zawsze zachęcamy do zakupów towarów ze znakiem Fair Trade).
2. Wyszukiwanie i aktywne rozwiązywanie problemów (nie można, jak w przypadku Rana Plaza czekać aż problem stanie się realnym zagrożeniem dla ludzi lub środowiska i przymykać oko na wady łańcucha dostaw).
3. Skupienie na prawach pracowniczych i wysłuchiwanie głosu najuboższych (umowy pracownicze, prawo do stowarzyszania, zrzeszanie się kobiet, godziny pracy, warunki pracy).
4. Uniknięcie katastrofalnej zmiany klimatu (ochrona wody, ziemi i powietrza na każdym etapie produkcji).
Warto pamiętać, że wiedza konsumentów jest kluczem do odpowiedzialnej społecznie marki.

oprac. Małgorzata Górska

źródła:
http://policy-practice.oxfam.org.uk/blog/2014/02/behind-the-brands-what-progress-is-there-one-year-on?cid=scm_TW_PandP_BAU
http://policy-practice.oxfam.org.uk/our-people/advocacy/erinch-sahan
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/labour-rights-in-unilevers-supply-chain-from-compliance-to-good-practice-an-oxf-267532

Brak postów do wyświetlenia