WWF. UE wspiera niezrównoważoną produkcję żywności

Wszystko wskazuje na to, że aż ¾ dopłat dla rolników będzie finansować nieprzyjazną środowisku produkcję niezdrowej żywności – ostrzega międzynarodowa organizacja ekologiczna WWF.

UE wydaje się wychodzić z założenia, że ekologiczne i zdrowe rolnictwo, nie powinno być najważniejszą wytyczną w programowaniu funduszy w nowej WPR – mówi Marta Kalinowska z WWF Polska. – Zaprzeczają temu jednak fakty.

Najnowszy raport „Agri-Myths”, przygotowany przez WWF, dowodzi, że dotychczasowe wsparcie finansowe dla rolnictwa doprowadziło do tego, że aż 92% rzek i jezior w granicach wspólnoty europejskiej jest zanieczyszczonych środkami ochrony roślin i substancjami biogennymi pochodzącymi z nawozów. W ciągu ostatnich trzech dekad liczebność ptaków, charakterystycznych dla krajobrazu rolniczego, spadła o połowę. Jeszcze większe straty są odnotowywane w świecie owadów, 70%, co wynika z tego, że aż 84% europejskich gospodarstw rolnych korzysta z środków owadobójczych, co prowadzi do wyeliminowania nie tylko gatunków uznawanych za szkodliwe.

Dopłaty rolnicze są rozdzielone między dwa filary. Pierwszy oznacza dopłaty bezpośrednie, które stanowią większość środków wypłacanych rolnikom w ramach WPR. Jak dotąd czynnikiem decydującym o ich przyznaniu był hektar, który stanowił główną jednostkę rozliczeniową, decydującą o wysokości dopłaty. Nie brano natomiast pod uwagę sposobu prowadzenia działalności rolniczej ani jej szkodliwości dla środowiska naturalnego. Drugi filar dystrybuował środki na rozwój obszarów wiejskich, w tym na rzecz wsparcia ekologicznego rolnictwa.

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     

Przewiduje się, że w unijnym budżecie na lata 2014-2020, funduszy z drugiego filaru będzie jeszcze mniej w porównaniu do poprzedniego okresu rozliczeniowego – mówi Kalinowska. – W przypadku Polski kwota zostanie zmniejszona o 3 miliardy euro, pomimo wzrostu łącznej sumy na oba filary o ponad półtora miliarda euro. Tymczasem, większy udział dopłat dla rolników w ramach filaru pierwszego przyczynia się do uprzemysłowienia rolnictwa, a tym samym sprawia, że dostarczają oni obywatelom UE żywności słabej jakości w wyniku intensywnych upraw monokulturowych. Z roku na rok obserwujemy coraz większy spadek walorów smakowych produktów spożywczych, które na co dzień kupujemy w sklepach. Rolnictwo intensywne nie daje wytchnienia ziemi uprawnej, a tym samym plony i produkty z nich powstałe smakują zupełnie inaczej niż te pochodzące z upraw ekologicznych.   

Dopłaty do ekologicznego rolnictwa są istotne również zdaniem obywateli państw należących do UE, w tym Polaków. W ramach badań opinii publicznej przeprowadzonych na zlecenie WWF i opublikowanych w styczniu, aż 78% respondentów stwierdziło, że dotacje powinny być zależne przede wszystkim nie od ilości hektarów, ale od tego, czy subsydiowany rolnik prowadzi działalność bez szkody dla środowiska. Z kolei aż 90% pytanych uważa, że dopłaty powinny trafiać tylko do tych gospodarstw rolnych, które produkują żywność najwyższej jakości.
Nieprawdą jest też, że europejskie rolnictwo musi zwiększyć swoją produkcję, aby wyżywić świat, bo brakuje żywności. W opinii Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa mamy nadprodukcję żywności. Szacuje się, że od 30 do 50% żywności wyprodukowanej na świecie trafia na śmietnik. Problemem jest też jej dystrybucja i mała siła nabywcza mieszkańców ubogich krajów, których nie stać na zakup żywności. Sposobem na niedobory żywności nie jest zatem subsydiowanie gospodarstw rolnych w UE w celu zwiększenia ich produkcji.  To, czego potrzebuje europejskie rolnictwo, to ekologiczna produkcja rolna, obliczona na wysoką jakość i bezpieczeństwo zdrowotne jej produktów. I to właśnie do tego powinien zachęcać system unijnych dopłat.

WPR powinna spełniać oczekiwania konsumentów, którzy poszukują produktów bezpiecznych dla zdrowia, pochodzących z ekologicznych upraw – konkluduje Kalinowska. – Dopłaty bezpośrednie w obecnym kształcie nie zobowiązują ich beneficjentów do dbałości o jakość produkowanej żywności. Dlatego WWF apeluje do unijnych polityków, aby przeprowadzili gruntowną reformę WPR. Zachęcamy wszystkich do podpisania się pod petycją w sprawie zmiany sposobu wypłacania dotacji dla rolników. Nasze podpisy trafią do europosłów. Czasu jest coraz mniej. Głosowanie w Parlamencie Europejskim nas kształtem polityki rolnej odbędzie się w dniach 12-14 marca.

WWF zachęca do apelu do eurodeputowanych o poparcie prawdziwej reformy Wspólnej Polityki Rolnej UE, Petycja dostępna jest na stronie:  www.pl.farmingfornature.eu.

Brak postów do wyświetlenia