Rusza projekt monitoringu stosowania zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce

Dlaczego w Polsce klauzule społeczne i środowiskowe w zamówieniach publicznych są stosowane na niewielką skalę i jak to zmienić? Fundacja CentrumCSR.PL rozpoczyna 2-letni projekt pt: „Wzmocnienie monitoringu zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce”, aby zwrócić uwagę na ten problem.

W ciągu 2 lat Fundacja będzie sprawdzać czy instytucje publiczne w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Poznaniu uwzględniają w zamówieniach publicznych kwestie społeczne i ekologiczne. Przeanalizowanych zostanie ponad dwa tysiące ogłoszeń, promowane będą dobre praktyki i korzyści z ich stosowania dla instytucji i wykonawców.

Wspieranie zrównoważonych zamówień powinno być elementem polityki państwa. Przetargi nie powinny służyć jedynie wyłonieniu najtańszego dostawcy towarów lub usług, lecz również przyczyniać się do rozwiązywania problemów społecznych czy środowiskowych – mówi Grzegorz Piskalski, Dyrektor Fundacji CentrumCSR.PL realizującej projekt – Warto zauważyć, iż coraz więcej mówi się obecnie o możliwości objęcia klauzulami etycznymi produktów wyprodukowanych poza Europą, certyfikowanych towarów fair trade lub elektroniki użytkowej.

W 2012 r. całkowity odsetek zielonych zamówień wyniósł w Polsce według szacunków Urzędu Zamówień Publicznych zaledwie 12 %, podczas gdy średnia w krajach Unii Europejskiej wynosi 30 %. Jeszcze gorsza jest sytuacja ze stosowaniem klauzul społecznych. Pojawiają się jedynie w 3 % zamówień. Inaczej jest na przykład w krajach skandynawskich. Dlatego partnerem projektu jest norweska organizacja IEH – Ethical Trading Initiative Norway (www.etiskhandel.no), która promuje zrównoważone zamówienia w Norwegii. Poziom ich stosowania przekracza tam 50 %.

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     

Niestety, nawet te istniejące w Polsce możliwości stosowania zrównoważonych zamówień publicznych, są bardzo rzadko wykorzystywane – mówi Tadeusz Joniewicz, koordynator projektu – aby to zmienić musimy zachęcać instytucje publiczne do zmiany przyzwyczajeń.

źródło: Fundacja CSR

Brak postów do wyświetlenia