Pierwsza polska organizacja członkiem World Fair Trade Organisation

 Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu “Trzeci Świat i My”, jako pierwsza polska organizacja,  uzyskało w lutym pełne członkowstwo w World Fair Trade Organization (WFTO).

Powstała w 1989 roku Światowa Organizacja Sprawiedliwego Handlu (WFTO, dawniej IFAT) jest międzynarodową organizacją skupiającą obecnie 467 organizacji członkowskich z 73 krajów.

Członkowie to spółdzielnie i zrzeszenia producentów, importerzy i dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe działające w ramach i na rzecz ruchu Fair Trade. Misją WFTO jest poprawa warunków życia i zapewnienie godnego wynagrodzenia drobnym wytwórcą z globalnego Południa poprzez wspieranie Członków i podejmowanie działań na rzecz promocji Fair Trade, budowy zaufania między stronami handlowymi oraz większej sprawiedliwości w ekonomii globalnej.

Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu (PSSH) jest pierwszą polską organizacją, która uzyskała członkostwo w WFTO. W Europie Środkowo-Wschodniej taki status ma jeszcze organizacja Ten Senses ze Słowacji, pracują nad tym również dwie organizacje z Czech.

Jakie znaczenie ma ten fakt dla PSSH i całego nurtu Sprawiedliwego Handlu w Polsce?
– To z jednej strony kwestia prestiżowa. Jesteśmy pierwszą w Polsce i jedną z niewielu w naszej części Europy organizacją certyfikowaną w WFTO. Jest to ważne dla samego Stowarzyszenia, ale również dla całego polskiego ruchu FT, który w ten sposób ma szanse zaistnieć na forum międzynarodowym i pełniej partycypować w aktywności WFTO. Z drugiej strony, członkostwo daje też wymierne korzyści w zakresie współpracy z innymi organizacjami SH, networkingu, wymiany informacji, kontaktów i doświadczeń. Wzmacnia to naszą rolę również w europejskiej gałęzi WFTO-Europe, gdzie PSSH uczestniczy w pracach zarządu – tłumaczy Paulina Pajkiert, koordynator wolontariatu i programu społecznej odpowiedzialności biznesu w PSSH.

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     

Zapytaliśmy także czym ceryfikacja WFTO różni się od tej, przeprowadzanej przez oddział certyfikujący Fairtrade Labelling Organisation…


Zapytaliśmy także czym ceryfikacja WFTO różni się od tej, przeprowadzanej przez oddział certyfikujący Fairtrade Labelling Organisation
.

– WFTO certyfikuje organizacje członkowskie działające wyłącznie na rzecz Fair Trade pod kątem przestrzegania ustanowionych przez siebie zasad Sprawiedliwego Handlu. Po uzyskaniu pozytywnej oceny, organizacja uzyskuje status Fair Trade Organization (FTO). FLO natomiast prowadzi certyfikację produktów lub surowców pod kątem przestrzegania standardów systemu Fairtrade przez ich wytwórców źródłowych. Jednocześnie, monitoruje obrót tymi towarami przez licencjonowanie poszczególnych ogniw łańcucha dystrybucji i przetwarzania, udziela też licencji finalnym producentom na użycie znaku certyfikacyjnego na opakowaniach; przy czym certyfikacja i licencja dotyczy konkretnego produktu, a nie całościowej działalności firm. Te dwa nurty uzupełniają, ale WFTO pozostaje gremium dla członków w pełni zaangażowanych w FT, podczas gdy rola FLO jest ważna z punktu widzenia zarządzania marką Fairtrade, promocji znaku certyfikacyjnego i udzielanialicencji na jego wykorzystanie przez producentów i przetwórców, w tym dla koncernów, sieci handlowych i producentów konwencjonalnych co pozwala na kontrolowane wejście produktów SH do mainstreamu – tłumaczy Paulina Pajkiert.

Więcej o Fair Trade

Cotygodniowa porcja BioInformacji do Twojej skrzynki e-mailowej – zapisz się na nasz newsletter (lewy dolny róg strony)<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

Brak postów do wyświetlenia