Świat rolnictwa ekologicznego w liczbach

35 milionów hektarów ziemi na całym globie uprawianych jest metodami ekologicznymi. Ok. 35% tych pól znajduje się na Tereniach Australii i Oceanii. Produkty ekologiczne na światowy rynek dostarcza ok. 1,4 miliona producentów. To tylko niektóre z danych zawartych w raporcie Świat rolnictwa ekologicznego. Statystyki i trendy 2010. Wyniki badań zaprezentowane zostały w trakcie Targów Bio Fach 2010 w Norymberdze.

Raport The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2010 przygotowany został przez FIBL (Szwajcarski Instytut Badań Rolnictwa Ekologicznego) i IFOAM (Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego). Dane i informacje dostarczone zbierane były (od lipca 2009 do grudnia 2010) przez 180 regionalnych ekspertów (przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek certyfikujących, członków agencji rządowych). Łącznie uzyskano dane ze 154 krajów ? większość z nich to stan na koniec 2008 r.

9 proc. przyrost powierzchni upraw ekologicznych

W 2008 roku, na całym globie, 35 milionów hektarów ziemi gospodarowanych było zgodnie z metodami ekologicznymi (tzn. podlegało przewidzianej w systemie prawnym certyfikacji). W porównaniu do roku 2007 odnotowano 9% wzrost (o 3 mln ha). Aż 35% (12.1 mln ha) z terenów gospodarowanych ekologicznie znajduje się na terenie Australii i Oceanii (w niemal 100% są to łąki). Największy przyrost areałów ekologicznych upraw odnotowano w Argentynie (+1,2 mln ha), na Falklandach (414 tys ha), w Hiszpanii (+324 tys ha) i w Chinach (+300 tys ha).

Areał rolnictwa ekologicznego (mln ha) według kontynentu (dane z 2008 r.)

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     


8 państw może pochwalić się powierzchnią upraw ekologicznych przekraczającą 1 mln ha. Są to: Australia (12,2 mln ha), Argentyna (4,01 mln ha), Chiny (1,85 mln ha), USA (1,82), Brazylia (1,77), Hiszpania (1,13 mln ha), Indie (1,02 mln ha) i Włochy (1,00 mln ha).

Państwa z najwyższym udziałem upraw ekologicznych w całej powierzchni uprawnej to: Falklandy (36,9%), Liechtenstein (29,8%), Austria (15,9%), Szwajcaria (11,1%) i Szwecja (10,8%).

?Południe? produkuje

Przytłaczająca większość producentów ekologicznych ma swoje siedziby w krajach tzw. Globalnego Południa, tzn. w Afryce, Azji i Ameryce Południowej (łącznie 82%). Najwięcej producentów ekologicznych jest w Indiach (340 000), Ugandzie (180 746), Meksyku (128 862), Etiopii, Tanzanii i Peru. Na 7 miejscu znajdują się Włochy (44 371).

Producenci ekologiczni wg kontynentu (całość. 1,4 mln producentów)


 

Ekologiczna produkcja obejmuje przede wszystkim zboża (45%), rośliny paszowe (34%), rośliny białkowe (5%) i warzywa (5%). Pozostałe 11% to inne uprawy. Jeśli chodzi o uprawy stałe, dominują kawa (25%), oliwa (23%), orzechy (10%), kakao(9%) i winogrona(8%). Globalny przyrost areału pokrytego tymi ostatnimi, między 2007 a 2008 rokiem wzrósł o 21%.

?Północ? konsumuje?

Analiza rynku produktów ekologicznych wykazała, że certyfikowane towary, aż w 97% sprzedawane są na rynkach globalnej północy: europejskim (51%) i północnoamerykańskim (46%). Udział pozostałych krajów (w tym Japonii, Australii) wynosi tylko 3%. Wartość całego, światowego rynku BIO oszacowano na 50.9 miliardów dolarów amerykańskich (w tym rynek warty jest 26 miliardów dolarów). Największe rynki to: USA, Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Włochy. Jeśli chodzi o popularność sprzedawanych produktów według kategorii, sytuacja przedstawia się następująco:

  1. Warzywa i owoce
  2. Produkty mleczne
  3. Mięso
  4. Napoje
  5. Inne

Według Amarjita Sachota z Organic Monitor (brytyjska firma konsultingowo ? badawcza specjalizująca się w analizach sektora BIO) w najbliższych latach na rynku żywności ekologicznej nastąpi stabilizacja cen z tendencją do zmniejszania się. Spowodowane to faktem, że skończyły się czasy, gdy zapotrzebowanie na produkty ekologiczne przewyższało ich podaż. Obecnie mamy do czynienia z przewagą po stronie podaży, co znaczy, ze więcej produkujemy niż spożywamy. Ekspert zwrócił też uwagę na wzrost zainteresowania ekologicznymi produktami na rynkach azjatyckich, zwłaszcza w Japonii.

Przyszłość to ?BIO + ??

 Konsumenci żywności ekologicznej chcą coraz więcej wiedzieć o produktach, które kupują. Ich wymagania są coraz wyższe. Interesują ich kwestie związane z ochroną środowiska (w tym w coraz większym stopniu z emisją co2). Coraz popularniejsze stają się koncepcje regionalności, sezonowości i Fair Trade. ?Firmy muszą zastanowić się nad strategiami, które dostarczą konsumentom nie tylko produkt ekologiczny, ale także ?coś ponadto?, np. możliwość wsparcia małych rolników, biodegradowalne opakowanie bądź poszanowanie praw sezonowości. ? przewiduje Amarjit Sachota. Wielu producentów już wdraża tego typu strategie. Przykładem może być holenderski producent lodów ekologicznych ?Skee is?, który na targach BioFach zaprezentował niezawierające sztucznych dodatków lody ekologiczne o smaku najróżniejszych owoców egzotycznych. Ponieważ surowiec nadający lodom smak pochodzi z upraw Sprawiedliwego Handlu lody oznakowane są nie tylko unijnym logo ekorolnictwa, ale także logo Fairtrade.

Opracował: Karol Przybylak (biokurier.pl)

Na podstawie prezentacji: The World Of Organic Agriculture, która odbyła się w trakcie Targów BioFach 2010. Więcej informacji znaleźć można w raporcie: The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2010

Brak postów do wyświetlenia