Badania weryfikujące wpływ diety roślinnej na rozwój dzieci

Obserwacje naukowe ostatnich lat wskazują  na dobroczynny wpływ diety roślinnej na rozwój dzieci i na zmniejszone ryzyko zachorowań na choroby wieku dorosłego w późniejszym okresie życia. Dlatego też Zespół Kliniki Pediatrii CZD zaprasza dzieci na diecie wegańskiej (lub zbliżonej) w wieku od 3-10at do udziału w badaniu weryfikującym pozytywny wpływ diety roślinnej na rozwój dzieci. Celem naszym jest opracowanie zaleceń żywienia dzieci, które minimalizowałyby późniejsze ryzyko chorób cywilizacyjnych. l

 

Badania pozwolą na:

  • ocenę diety przez specjalistkę zajmującą się dietami wegańskimi
  • ocenę stanu odżywienia (z pomiarami)
  • ocenę podstawowych badań krwi (za zgodą rodziców)
  • ocenę rozwoju psychoruchowego

 W trakcie badania otrzymają Państwo pełną informację o rozwoju dziecka, a w razie Państwa życzenia ? także bezpłatną poradę lekarską oraz dietetyczną od specjalistki medycyny żywienia, wieloletniej weganki.

Podoba Ci się to, o czym piszemy?     

Wyniki badań  są całkowicie anonimowe.

Zgłoszenia przyjmujemy od 2.01.2010. Terminy wizyt: w okresie: 15.02.2010 ? 31.05.2010

W razie zainteresowania Państwa wizytą w Poradni Żywienia CZD, prosimy o kontakt i ustalenie terminu:

– e-mail: wege.poradnia@czd.pl ; – tel. 606-48-75-81 (mgr Małgorzata Desmond)

UCZESTNICTWO TWOJEGO DZIECKA W TYM BADANIU MOŻE PRZYCZYNIĆ SIĘ DO SZERZENIA WIEDZY NT POZYTYWNYCH ASPEKTÓW DIETY WEGAŃSKIEJ ZARÓWNO WŚRÓD LEKARZY JAK I OGÓŁU SPOŁECZEŃSTWA

źródło:

INSTYTUT ?POMNIK – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA, al. Dzieci Polskich 20, 0-730 Warszawa, KLINIKA PEDIATRII, Poradnia Żywienia

 

Do poniższych punktów można by jeszcze dodać kilka kolejnych, równie istotnych, ale to i tak dobry początek. Robiąc świąteczne zakupy, warto zarezerwować część budżetu na produkty Fair Trade.
 


1. Kupując produkty Sprawiedliwego Handlu możemy przyczyniać się do zmniejszania biedy i negatywnych skutków działalności człowieka. Sprawiedliwy Handel zapewnia godziwą cenę i zapłatę drobnym producentom, którzy dzięki temu wiążą koniec z końcem oraz mają stabilne źródło dochodu.
2. Sprawiedliwy Handel zapewnia pracę oraz źródło dochodu tym, którzy żyją na marginesie społeczeństwa (w krajach Globalnego Południa są to zwłaszcza kobiety, osoby niepełnosprawne oraz tubylcy).
3. Sprawiedliwy Handel zmienia warunki wymiany handlowej przez podkreślanie znaczenia praw człowieka, eliminację niewolnictwa, pracy przymusowej oraz pracy dzieci.
4. Sprawiedliwy Handel promuje pokój przez zmniejszanie biedy, która stanowi główne zarzewie konfliktów.
5. Sprawiedliwy Handel wzmacnia małe i średnie firmy oraz promuje silną gospodarkę na szczeblu lokalnym i krajowym.
6. Standardy i zasady Sprawiedliwego Handlu uwzględniają ochronę środowiska naturalnego oraz promują zrównoważony rozwój przez stosowanie metod upraw ziemi, które są przyjazne dla środowiska.
7. Sprawiedliwy Handel zmniejsza problem zmian klimatycznych dzięki zrównoważonej produkcji.
8. Sprawiedliwy Handel pomaga w użyźnianiu wyjałowionych gleb poprzez promowanie naturalnych metod upraw ziemi.
9. Sprawiedliwy Handel prowadzi do zmniejszania emisji dwutlenku węgla i promocji alternatywnych, ekologicznych rozwiązań.
10. Sprawiedliwy Handel podkreśla wagę recyklingu i czystości środowiska naturalnego.
11. Sprawiedliwy Handel zachęca rolników do stosowania organicznych metod upraw.
12. Sprawiedliwy Handel promuje etyczny styl życia. Dzięki konsumentom, którzy kupują produkty Sprawiedliwego Handlu, zmniejsza się obszar biedy, a zwiększa sprawiedliwość społeczna.

Brak postów do wyświetlenia