Aktualności
Kupuj odpowiedzialnie!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 (0 Głosów)
piątek, 02, kwiecień 2010 12:01 Autor: admin_bio

Kupuj odpowiedzialnie to hasło przewodnie kampanii na rzecz zrównoważonej konsumpcji Polskiej Zielonej Sieci (PZS). Konsekwentnie i na różne sposoby PZS poddaje refleksji nawyki konsumenckie polskiego społeczeństwa po to by świat, w którym żyjemy stawał się czystszy, bardziej sprawiedliwy, bezpieczniejszy i lepszy. Od czasu rozpoczęcia kampanii w 2003 r. PZS pokazuje kto i w jakich warunkach wytwarza produkty, które na co dzień kupujemy. PZS zastanawia się czy przy ich powstawaniu nie ucierpieli ludzie, zwierzęta i środowisko, a także wspólnie z odbiorcami szukamy etycznych i ekologicznych alternatyw. Jak dotąd, w ramach kampanii PZS zrealizowałą  kilka ogólnopolskich projektów edukacyjno-informacyjnych, wydała  szereg publikacji o tematyce konsumenckiej. PZS Zorganizowała także  kilka imprez o charakterze regionalnym, jak i krajowym (pokazy filmów, debaty, jarmarki, happeningi, wystawy, festiwale), a także przeprowadziła szereg warsztatów dla nauczycieli i uczniów.

W tym roku w ramach Kampanii PZS realizuje  następujące projekty:

Kupuj Odpowiedzialnie Zabawki ? ten projekt zwraca uwagę na łamanie praw człowieka i praw pracowniczych przy produkcji zabawek w Chinach przy pomocy publikacji i happeningów z udziałem "smutnych misiów". Wraz z innymi organizacjami europejskimi  prowadzony jest lobbing na rzecz poprawy sytuacji przez korporacje branży dziecięcej i Międzynarodową Radę Przemysłu Zabawkarskiego. PZS jest przekonana, że żadne dziecko nie chciałoby się bawić zabawkami wyprodukowanymi kosztem cudzej krzywdy.

Kupuj odpowiedzialnie ubrania ? to kampania, którą PZS rozpoczął na początku 2010 r. Wraz z organizacjami z Austrii i Niemiec będzie nie tylko zwracał  uwagę konsumentów i społeczeństwa obywatelskiego na nadużycia występujące w przemyśle odzieżowymi, ale także stworzony  zostanie pierwszy na skalę europejską, innowacyjny program szkoleniowy dla przedstawicieli małych i średnich firm branży odzieżowej. Na rozwój rynku etycznej mody w naszym kraju, PZS postawi także w trzecim roku trwania kampanii, organizując pierwszy w Polsce pokaz prawdziwie odpowiedzialnych, środowiskowo i społecznie, ubrań połączony z targami i wydarzeniami towarzyszącymi.

Akademia 3R ? to pilotażowy projekt edukacyjny na rzecz ograniczenia ilości odpadów opakowaniowych, który PZS realizuje od stycznia 2009 r. Celem projektu jest zbudowanie i ukształtowanie proekologicznych postaw w zakresie zasad postępowania z odpadami wśród dzieci i młodzieży polskich szkół. PZS stawia nacisk nie tylko na przekazanie wiedzy na temat odpowiedzialnego postępowania z odpadami, ale przede wszystkim na aktywizację młodzieży. W tym celu wraz z organizacjami partnerskimi z Polski oraz europejską platformą miast i gmin na rzecz ograniczenia ilości odpadów, opracowany został specjalny Pakiet edukacyjny przeznaczony dla nauczycieli zawierający szereg scenariuszy zajęć wraz z przykładowymi ćwiczeniami aktywizującymi uczniów do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i aktywnego działania na rzecz swojej społeczności i środowiska. 
źródło: Polska Zielona Sieć

ych wszystkich, którzy zastanawiają się, czy warto wspierać ideę Sprawiedliwego Handlu, może przekona ten krótki wpis, który zaczerpnęliśmy z zaprzyjaźnionego serwisu "Fair Trade. Sprawiedliwy Handel w praktyce".
Do poniższych punktów można by jeszcze dodać kilka kolejnych, równie istotnych, ale to i tak dobry początek. Robiąc świąteczne zakupy, warto zarezerwować część budżetu na produkty Fair Trade.


1. Kupując produkty Sprawiedliwego Handlu możemy przyczyniać się do zmniejszania biedy i negatywnych skutków działalności człowieka. Sprawiedliwy Handel zapewnia godziwą cenę i zapłatę drobnym producentom, którzy dzięki temu wiążą koniec z końcem oraz mają stabilne źródło dochodu.
2. Sprawiedliwy Handel zapewnia pracę oraz źródło dochodu tym, którzy żyją na marginesie społeczeństwa (w krajach Globalnego Południa są to zwłaszcza kobiety, osoby niepełnosprawne oraz tubylcy).
3. Sprawiedliwy Handel zmienia warunki wymiany handlowej przez podkreślanie znaczenia praw człowieka, eliminację niewolnictwa, pracy przymusowej oraz pracy dzieci.
4. Sprawiedliwy Handel promuje pokój przez zmniejszanie biedy, która stanowi główne zarzewie konfliktów.
5. Sprawiedliwy Handel wzmacnia małe i średnie firmy oraz promuje silną gospodarkę na szczeblu lokalnym i krajowym.
6. Standardy i zasady Sprawiedliwego Handlu uwzględniają ochronę środowiska naturalnego oraz promują zrównoważony rozwój przez stosowanie metod upraw ziemi, które są przyjazne dla środowiska.
7. Sprawiedliwy Handel zmniejsza problem zmian klimatycznych dzięki zrównoważonej produkcji.
8. Sprawiedliwy Handel pomaga w użyźnianiu wyjałowionych gleb poprzez promowanie naturalnych metod upraw ziemi.
9. Sprawiedliwy Handel prowadzi do zmniejszania emisji dwutlenku węgla i promocji alternatywnych, ekologicznych rozwiązań.
10. Sprawiedliwy Handel podkreśla wagę recyklingu i czystości środowiska naturalnego.
11. Sprawiedliwy Handel zachęca rolników do stosowania organicznych metod upraw.
12. Sprawiedliwy Handel promuje etyczny styl życia. Dzięki konsumentom, którzy kupują produkty Sprawiedliwego Handlu, zmniejsza się obszar biedy, a zwiększa sprawiedliwość społeczna.


Zaprenumeruj drukowaną wersję Biokuriera na 2017 rok

link location test
Bądź na bieżąco z nowościami w świecie BIO i naszym serwisie. Zapraszamy do subskrypcji naszego newslettera!Aby zapisać się na newsletter, wpisz poniżej adres e-mail.